counter

ANTARA Doeloe : warga Solo usaha charter pesawat antar Presiden ke tanah suci

ANTARA Doeloe : warga Solo usaha charter pesawat antar Presiden ke tanah suci

ilustrasi (ANTARA News/hanmus/2016)

Solo 21 Oktober 1954 (Antara) - Oleh sementara penduduk dikota besar Surakarta kini sedang diadakan usaha untuk ber-sama2 mencharter sebuah pesawat terbang untuk mengantar Presiden Sukarno dalam perlawatannja ketanah sutji tahun depan.

Sementara ini telah terkumpul 13 orang jang menjatakan kesanggupannja, sedang jang dibutuhkan sebanjak 30 orang.

Adapun mereka jang telah menjatakan kesediannja untuk ikut serta mengikuti perdjalanan Presiden dengan mencharter pesawat terbang itu ialah : Hadisunarto dengan Njonja, R. Wongsodinomo dengan Njonja,H. Abdul Kadir dengan Njonja, Prijamartono dengan Njonja, R.Ngt. E. Sukri, R. Ngt. Mursidi Bakri, R. H. Maksum dengan Njonja, dan Mochtar.

Kini sedang diusahakan peminat2 lain hingga mentjapai djumlah 30 orang.

Sumber: Pusat Data dan Riset ANTARA //pdra.antaranews.com/Twitter: @perpusANTARA/file127
(kurasi : Mgg/Fadhilah Hussen)


Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar