Kebakaran hutan dan lahan di California semakin meluas