Sangat membahayakan, ternak berkeliaran di jalanan