Suasana Masjidil Haram sepi usai penangguhan sementara umrah