Menara Gentala Arasy, tempat belajar sejarah penyebaran Islam di Jambi