Masa pinjam pakai lahan huntara shelter Lere berakhir