Cegah paham radikal, Pansel pimpinan KPK konsultasi ke BNPT