Kumpulan berita ditangkap tanpa perlawanan, ditemukan 110 berita.