counter

Bersejarahnya Masjid Dhul Hulayfah Bir Ali di Madinah

ANTARA - Masjid Bir Ali dibangun pada masa Rasulullah SAW. Dulunya terdapat sebuah pohon berbentuk akasia, yang menjadi tempat bernaungnya Rasulullah SAW ketika ingin menjalani umrah. Kemudian masjid itu dibangun di dekat pohon tersebut.(Hanni Sofia/Soni Namura/Sizuka)