Rasio produktifitas penyelesaian perkara MA sebesar 98,93 persen di 2019

ANTARA - Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali membuka sidang pleno tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019 di JCC Senayan, Rabu (26/02). Dalam laporan tahunan tersebut, Hatta Ali mengatakan pada tahun 2019,  MA telah memutus perkara terbanyak dan mencatat rekor sisa perkara terkecil dalam sejarah. (Nabila Anisya Charisty/Egan Suryahartaji/Soni Namura/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)