Ombudsman: pemberian penghargaan sesuatu yang berbahaya

ANTARA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengaku sulit untuk memberikan penghargaan kepada kementerian/lembaga atau individu yang dianggap memberikan pelayanan terbaik untuk publik. Pemberian penghargaan tersebut dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi yang bersangkutan, apabila mereka melakukan penyimpangan di masa depan. (ORI/Afra Augesti/Andi Bagasela/Nusantara Mulkan)