ANTARA - Tuntas melakukan Wukuf di Arafah dan menginap di Muzdalifah, rangkaian ibadah haji yang perlu ditempuh oleh jamaah haji untuk selanjutnya adalah melempar jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah. Lempar jumrah dilakukan selama menetap dua hingga tiga hari di Mina setelah matahari tergelincir. (Nabila Charisty/Agha Maulana/Nusantara Mulkan)