counter

Bercermin Pada Jejak Perempuan Zaman Dahulu

5.407 Views

(Antara)-Sebagai bentuk apresiasi peran wanita dalam kehidupan, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Pameran Pengilon, digedung Sonobudoyo Yogyakarta. Merujuk tema pengilon sebagai kisah perempuan dalam silang budaya, menampilkan beragam artefak kuno peninggalan sejarah, yang berkaitan dengan peralatan perempuan budaya feodal zaman dahulu.