Ampenan, 11/7/1950 (ANTARA) - Entah karena tidak berpuasa, entah dianggap tidak menghormati orang2 jg berpuasa, baru2 ini seorang laki2 bernama Ioq Kelampi dari desa Sekartedja Lombok Timur, jang diketemukan sedang isap roko dalam bulan puasa pada siang hari, oleh seorang pemuda bernama H. Muhama dan kawan2nja ditangkap diikat tangannja dibelakang punggung, dan diarak oleh banjak pemuda dipasar Pantjor dg dimulutnja sebuah rokok besar berkebul jg telah dibuat oleh pemuda2 itu. Arak-arakan ini disertai bunji2an.

Kedjadian tsb dilaporkan kepada pimpinan Masjumi wilajah jg diketuai oleh Saleh Sungkar jg berkedudukan di Lombok Barat. Ia dan beberapa anggauta segera berangkat ke Lombok Timur untuk mengurus peristiwa ini, dan kepada pengurus Masjumi dan GPII didaerah itu diberikannja nasihat untuk mendjaga djangan sampai hal2 serupa itu terdjadi lagi. Saleh Sungkar menerangkan kepada wartawan "Antara", bahwa peristiwa tsb telah dapat diselesaikan dg damai.

Sumber: Pusat Data dan Layanan Informasi ANTARA

Baca juga: Antara doeloe : Tjapai usia satu setengah abad karena suka puasa?


Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2024