Kedatangan 818 WNI ABK kapal pesiar MV Carnival Splendor