Sekolah Indonesia Kuala Lumpur siap dibuka dengan normal baru

ANTARA - Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) siap dibuka kembali dengan normal baru sebagaimana arahan dari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang mengizinkan untuk membuka sekolah dalam tingkatan tertentu sehubungan kurva pandemik COVID-19 di negara itu yang kian melandai.(Agus Setiawan/Soni Namura/Sizuka)