Stok plasma konvalesen DKI Jakarta kosong, PMI ajak penyintas COVID-19 mendonor