ANTARA - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur memperkenalkan usaha mikro, kecil,  dan menengah (UMKM) Indonesia di ASEAN Festival 2023 yang berlangsung 30 November hingga 3 Desember di Lalaport Bukit Bintang City Center, Kuala Lumpur. Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Kuala Lumpur Yoshi Iskandar menyebut festival itu merupakan yang pertama kalinya digelar. (Virna P Setyorini/Fahrul Marwansyah/Nusantara Mulkan)